Výtvarná disciplína

Vynikáte v kreslení, malování či modelování? Jste kreativní, máte fantazii a originální nápady?

Zapojte se do výtvarné disciplíny soutěže CEMACH.

Co budete mít za úkol?

Úkolem je vytvořit obraz, koláž, sochu, 3D model, grafiku, plastiku či jiné výtvarné dílo, které tematicky souvisí s moderním Izraelem, jeho kulturou, osobnostmi, společností či krajinou.

Co musíte udělat, abyste vyhráli?

Zvolte si téma, které vás zajímá, a výtvarnou techniku. Poté odešlete garantovi výtvarné disciplíny Ladě Krupkové Křesadlové návrh vašeho projektu. Svůj návrh můžete popsat několika větami. V případě nerozhodností a pochybností, které se mohou týkat volby tématu, techniky, rozměrů atd., požádejte co nejdříve garantku disciplíny o konzultaci.

Hotový projekt pak odešlete pomocí tohoto formuláře a fyzická díla poštou.

O čem by projekt měl být?

Projekt CEMACH si klade za cíl, aby soutěžící poznali, jaký je současný Izrael a jak se v něm žije. Soutěžní díla proto musí proto souviset s moderním Izraelem, nikoliv např. s židovskou historií, 2. světovou válkou apod. Zde jsou ukázky témat:

Vhodná témata:
 • Turistika
 • Věda
 • Ekologie
 • Vzdělávání
 • Kultura

Nevhodná témata:
 • Golem
 • Holocaust
 • Blízkovýchodní konflikt

Jak bude projekt hodnocen?

Výtvarná díla budou hodnocena podle následujících kritérií.

 1. Originalita námětu, zajímavost pojetí

Originální nápad vám může velmi pomoci v závěrečném hodnocení. Svým dílem můžete dávat najevo své názory, vyprávět příběh, popsat známou osobnost, upozorňovat na zajímavé skutečnosti o Izraeli.

2. Kvalita zpracování

Také kvalita zpracování a jeho čistota jsou důležité. Nemusíte být profesionální umělec, stačí, když budete pracovat pozorně a pečlivě.

3. Využití relevantních informačních zdrojů o Izraeli

Každý projekt by měl vycházet z kvalitních informačních zdrojů. O Izraeli jich je na internetu dostatek jak v češtině, tak i angličtině. Kromě internetu se doporučuje využít českých i cizojazyčných deníků, magazínů, encyklopedií.

4. Splnění formálních požadavků

Odevzdaný projekt musí splňovat následující náležitosti:

 • název a jméno autora
 • maximální formát dvourozměrných prací je B2 (70 x 50 cm)
 • maximální rozměr prostorových prací je 30 x 30 x 30 cm
 • jeden autor může do soutěže zaslat 1–3 výtvarná díla, dílo má pouze jednoho autora
 • autor musí dodržet stanovené téma – Poznej moderní Izrael
 • každé dílo musí být přesně označeno štítkem, který je umístěn ke stažení na webu organizátora soutěže
 • každé dílo musí být doplněno textem (filozofií) v rozsahu 30–50 slov, který je součástí štítku
 • do soutěže jsou přijímány pouze originály, bez adjustace

Štítek na zadní stranu každého plošného díla a k plastikám:

01. Název díla
02. Technika
03. Příjmení a jméno autorky (autora)
04. Pohlaví
05. Datum narození
06. Adresa
07. E-mail
08. Telefon
09. Škola
10. Adresa školy
11. Pedagog
12. E-mail pedagoga
13. Telefon pedagoga
14. Text (filozofie) k dílu 30–50 slov


Fyzická díla zasílejte poštou na adresu: 

PP Partners Prague
Opletalova 1417/25
110 00 Praha 1

Na adresu garantky zasílejte pouze nafotografované, naskenované nebo v grafickém programu rozpracované návrhy ke konzultaci.

Pokud nebude splněn některý z požadavků, můžete přijít o cenné body.  

Kontaktujte nás

Pokud si nevíte rady, můžete kontaktovat přímo garanta disciplíny na uvedeném emailu:

Lada Krupková Křesadlová
Garant výtvarné disciplíny
Email: studio@kresadlovakrupka.com