Pravidla soutěže

Kdo se může zúčastnit soutěže?

Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti českých středních škol ve věku 15–22 let.

Jaké jsou soutěžní disciplíny?

Soutěžním úkolem je v průběhu roku zpracovat projekt či vytvořit dílo v následujících disciplínách: výtvarné nebo literární. Soutěžící mohou zpracovat projekt ve více než jedné disciplíně, vyhrát mohou však pouze v jedné z nich. Úkolem je vytvořit literární nebo výtvarné dílo, které souvisí se současným moderním Izraelem. Projekty zabývající se II. světovou válkou a historií nejsou žádoucí. Projekt CEMACH by měl primárně přinášet informace a zajímavosti o dnešním izraelském vzdělávání, vědě, turismu, ekonomice, přírodě a kultuře.

Jaký je formát soutěžních disciplín?

Cílem soutěže není omezovat vaši kreativitu; pokud se rozhodnete pojmout vaši zprávu o Izraeli pomocí sci-fi povídky, 3D modelem zajímavé budovy nebo pomocí obrazu současného Izraele, je to zcela na Vás. Nicméně pro jednotlivé disciplíny jsme vytvořili následující návody, které slouží jako nutné minimum pro to, aby byl Váš projekt zařazen do soutěže:

Literární disciplína

Soutěžní disciplíny se mohou zúčastnit studentky a studenti středních škol ve věku 15–22 let.

 • Maximální délka textu: 5 000 znaků (bez mezer)
 • Doporučená témata:
  • Turistika
  • Věda
  • Ekologie
  • Vzdělávání
  • Kultura
 • Návrh projektu (jeho odevzdání a schválení garantem je podmínkou pro účast v soutěži): jeden odstavec textu, který charakterizuje námět, základní argumentaci a návrh zdrojů
 • Dodání soutěžní práce: do 31. března 2024
 • Formát soutěžní práce: txt, soubory pro Microsoft Office nebo PDF 
 • Váha hodnocení: Originalita námětu, zajímavost pojetí 1/3, jazyková a stylistická stránka 1/3, kvalitní využívání relevantních informačních zdrojů a pečlivé citace 1/3.

Informace pro soutěžící:

●  30. duben 2024 – uzávěrka odevzdaných projektů prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách.

● leden – duben 2024 – konzultace témat a projektů soutěžících s garantem literární disciplíny, zpracování projektů a následné odevzdání.

Výtvarná disciplína

Formát projektu: Výtvarné či jiné umělecké dílo, model, plastika apod. 
Termín dokončení projektu: do 30. dubna 2024

 A) Pravidla soutěže

 • Soutěžní disciplíny se mohou zúčastnit studentky a studenti středních škol ČR ve věku 15–22 let.
 • Jeden autor může do soutěže zaslat 1–3 výtvarná díla.
 • Autor musí dodržet stanovené téma – poznávání novodobého Izraele.
 • Každé dílo musí být přesně označeno štítkem.
 • Každé dílo (projekt) bude doplněno textem v rozsahu 30–50 slov.
 • Fyzická díla zasílejte poštou na adresu PP Partners Prague a.s. : 

Odevzdávací adresa:

PP Partners Prague a. s.
Opletalova 1417/25
110 00 Praha 1

 • Alternativně v případě grafických děl je možné nascanovat je a poslat elektronicky na e-mailovou adresu: studio@kresadlovakrupka.com
 • Díla se do soutěže přijímají bez adjustace.

B) Techniky zpracování a rozměry

 • Kresba
 • Malba
 • Koláž
 • Volná grafika
 • Užitá grafika (např. plakát, kalendář, obálka knihy…)
 • Fotografie
 • Kombinovaná technika
 • Plastika (keramika, papír, dřevo, kombinovaná technika)

Rozměry plošných děl do formátu B2 (70 x 50 cm).

Rozměry prostorových prací maximálně 20 x 20 x 20 cm.

Štítek na zadní stranu každého plošného díla a k plastikám:

 • Název díla
 • Technika
 • Autorka, autor
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Text k dílu (k projektu) v délce 30–50 slov

Doporučená témata: Moderní Izrael, další témata lze nalézt na wiki portálu Izrael.

Váha hodnocení: Originalita námětu, zajímavost pojetí 1/3, kvalita zpracování 1/3, relevantnost informačních zdrojů o Izraeli 1/3.

C) Harmonogram soutěže

●  30. dubna 2024 – uzávěrka přihlášek prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách soutěže.

● leden – duben 2024 – konzultace témat a projektů soutěžících s výtvarným garantem, zpracování projektů, dílo pošlou na adresu PPPartners a.s.

Mají soutěžící ještě nějaké povinnosti?

CEMACH není jenom o tiché práci u počítače nebo nad výtvarným dílem. Ale také o poznání, o nabývání vědomostí a schopnosti prezentace vlastní práce. 

Záznamy ze seminářů jsou k dispozici na webových stránkách www.youtube.com/user/CEMACHsoutez?feature=mhee.

Proč požadujeme citace textu?

Jakýkoliv obrázek, fotka, text, který lze najít na internetu, je duševním vlastnictvím jeho tvůrce. Používat tyto materiály bez uvedení zdroje či autora je porušení autorských práv, srovnatelné s krádeží. Stejně tak při využívání informací, je třeba napsat, odkud pocházejí – představte si, že byste napsali, že v Izraeli mají létající auta, protože vám to řekl soused – když budete psát o tom, co se v Izraeli děje, je vždy dobré také uvést, odkud jste dané informace získali, aby si vy i vaši čtenáři mohli udělat obrázek o tom, nakolik je taková informace důvěryhodná, a navíc je to i požadavek autorského zákona.

Více informací o tom, jak se tvoří citace podle zákona lze nalézt na této adrese. Pro potřeby projektu stačí, když u uváděné informace nebo ilustrace uvedete jméno autora a název knihy nebo webové stránky, odkud jste čerpali.