Podpis memoranda odstartoval soutěž CEMACH

Dne 3. srpna 2011 proběhl v Růžovém sadu Památníku Lidice slavnostní akt podpisu MEMORANDA o vzájemné spolupráci uzavřené mezi Velvyslanectvím Státu Izrael, Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a Památníkem Lidice.

Podpisem MEMORANDA tak zahájily zúčastněné strany společnou práci na projektu CEMACH. CEMACH (hebrejsky výhonek, klíč k poznání) je kreativní soutěž pro jednotlivce a týmy studentů středních škol v poznávání současného Izraele, jeho kultury, ekonomiky, vědy, historických památek a přírodních krás.

Úvodní slovo k myšlence vzájemné spolupráce na projektu přednesl 1. náměstek ministra kultury František Mikeš. Mimo jiné ocenil zapojení Památníku Lidice do tak významného projektu, který plně vystihuje význam překladu – CEMACH – klíč k poznání. Ministerstvo kultury plně podporuje výchovu a vzdělávání studentů v této oblasti. František Mikeš popřál organizátorům hodně úspěchů při samotné realizaci soutěže. Na jeho slova navázal velvyslanec Státu Izrael v České republice Yaakov Levy: „ Práce s mládeží je výzva. Podpisem MEMORANDA máme příležitost spojit své síly na projektu s Památníkem Lidice a Česko-izraelskou obchodní komorou. Naším společným cílem je podpora zájmu českých studentů o tuto zajímavou soutěž a podíl na výchově k toleranci druhých a respektování jiných kultur a náboženství.“ Dále podpořil projekt CEMACH i prezident Česko-izraelské obchodní komory JUDr. Pavel Smutný: „Prostřednictvím této soutěže chceme mládeži představit Izrael jako moderní demokratickou společnost, kde pracují vynikající vědci, technici a umělci. Tato země dosahuje v těchto a dalších odvětvích vynikajících výsledků. Projektem chceme přiblížit především současný Izrael, kde se pouze neválčí, tak jak je někdy prezentováno.“ Ředitel Lidického Památníku Milouš Červencl vzpomenul především žijící lidické děti, které mohou být živým odkazem a motivací pro osudy stejně trpících lidí bez rozdílu národností a kultur. „Projekt CEMACH představí nejen historii národa, který v období II. světové války prošel podobným utrpením jako občané Lidic, ale především představí současnost a perspektivy této moderní země.“

Dalšími významnými hosty, kteří podpořili realizaci soutěže byla starostka obce Lidice Veronika Kellerová, primátor Kladna Dan Jiránek. Podporu soutěže CEMACH vyjádřil i student 4. ročníku doktorandského studia Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVÚT Michal Nevrkla, který se podílel na významném projektu ve svém oboru na univerzitě v Haifě: “Izrael je moderní země. Každému mladému člověku doporučuji zkušenost, kterou jsem během několika měsíců zažil na univerzitě já. Nesmírné pracovní úsilí, spolupráce a přátelská atmosféra, která byla v našem týmu, mne osobnostně a pracovně obohatila. Vědci, s kterými jsem měl možnost pracovat byli špičkou ve svém oboru.“

Iva Ruskovská