Literární disciplína

Ovládáte dobře český jazyk a rádi píšete? Máte originální nápady a osobitý styl? Rádi se dozvídáte nové věci?

Zapojte se do literární disciplíny soutěže CEMACH.  

Co budete mít za úkol?

Cílem bude napsání práce, která se vztahuje k současnému Izraeli. Může jít o akademický text nebo prózu. Doporučuje se vybrat buď formu eseje, nebo krátké povídky s libovolným stylem.

Co musíte udělat, abyste vyhráli?

Najděte si okruh, který vás zaujme, rozmyslete si užší téma a odešlete garantovi disciplíny Radku Hejretovi návrh vašeho projektu. Stačí přibližný název a tři čtyři věty, kterým směrem se chcete při psaní vydat. Neodeslání návrhu projektu vás bude stát jak užitečné rady k tématu i psaní, tak i body v celkovém hodnocení.

Hotový projekt pak odešlete pomocí tohoto formuláře.

O čem by projekt měl být?

Projekt CEMACH si klade za cíl, aby soutěžící poznali, jaký je současný Izrael a jak se v něm žije. Soutěžní díla proto musí proto souviset s moderním Izraelem, nikoliv např. s židovskou historií, 2. světovou válkou apod. Zde jsou ukázky témat:

Vhodná témata:
  • Turistika
  • Věda
  • Ekologie
  • Vzdělávání
  • Kultura

Nevhodná témata:
  • Golem
  • Holocaust
  • Blízkovýchodní konflikt

Videonávod CEMACH, jak napsat dobrý esej:

Jak bude projekt hodnocen?

Literární díla budou hodnocena dle následujících kritérií:

1. Obsahová zajímavost, originalita

Dobrý námět je základem kvalitního textu. Téma by mělo být jak dostatečně zajímavé, tak i co nejvíce zúžené vzhledem k omezení délky soutěžních textů. Garant disciplíny velmi rád poradí zvlášť v této části přípravy díla. Dobré body přinese zvlášť originální pojetí tematiky.

2. Jazyková a stylistická stránka

Vysoce se hodnotí kvalitní jazyk a dobrá stylistika díla. Naopak, chyby v gramatice včetně interpunkce, odbyté dělení textu na odstavce a další prohřešky proti nedostatečné revizi hotového textu budou stát soutěžícího zbytečné body v celkovém hodnocení.

Návod na napsání kvalitního textu s tipy a triky je uvedený na tomto odkazu.

3. Využití informačních zdrojů v ČR o Izraeli

Každý projekt by měl vycházet z kvalitních informačních zdrojů. O Izraeli jich je na internetu dostatek jak v češtině tak i angličtině. Kromě internetu se doporučuje využít českých i cizojazyčných deníků, magazínů, encyklopedií.  

Nedílnou součástí díla je seznam použitých zdrojů uvedený na konci díla. Tento seznam se nezapočítává do celkového rozsahu.

4. Splnění formálních požadavků

Odevzdaný projekt musí splňovat základní náležitosti jako název a jméno autora. Literární disciplína soutěže Cemach také cílí na prohloubení dovedností práce s textem. Proto je stanovený limit celkového textu na 2.500 – 5.000 znaků bez mezer. Díla, jejichž rozsah vybočí z tohoto omezení, přijdou o body.

Kontaktujte nás

Pokud si nevíte rady, navštivte sekci s návody, pokud odpověď nenaleznete ani zde, můžete kontaktovat přímo garanta disciplíny na uvedeném emailu:

Radek Hejret
Garant literární disciplíny
Kontakt: radek.hejret@gmail.com