Květnové eventy a slavnostní vyhlášení soutěže CEMACH

Event soutěže CEMACH- 2. květen 2012

Vybraní soutěžící budou ke konci měsíce dubna informováni a pozváni na slavnostní událost- oslavy Dne nezávislosti, zrodu Státu Izrael, kde bude přítomno velké množství hostů ze všech okruhů veřejného života. Soutěžící budou mít příležitost setkat se s vrcholnými českými politiky, diplomaty, přeživšími, zástupci židovské obce, představiteli kulturních institucí, zástupci médií a dalšími. Soutěžícím bude dán prostor, aby se podělili o své zkušenosti se souteží CEMACH.

Místo: Hotel Praha, Sušická 20, Praha 6, 166 35, www.htlpraha.cz

Slavnostní vyhlášení soutěže CEMACH proběhne 23.května 2012 v Lidicích

Již známe datum slavnostního vyhlášení- všichni soutěžící nechť si poznačí do diáře datum 23.května 2012. Aktuální informace o programu brzy uvedeme na webových stránkách www.cemach.cz.

Místo: Památník Lidice (zahrada/ prostory Lidické galerie) http://www.lidice-memorial.cz/gallery_cz.aspx