JAK SE STÁT ŠAMPIÓNEM a užít si soutěžní klání

Jakkoli si ušlechtile (a pravdivě) můžeme při zapojení se do soutěžního klání říkat, že nejdůležitější je zúčastnit se, každého bezpochyby do velké míry motivuje možnost úspěchu. Nejinak je tomu i v soutěži Cemach – zde je prestiž spojená s dobrým umístěním navíc spojena se zajímavými cenami a v případě výhry i nevšedními zážitky. Jak se ovšem ke kýženému výsledku dobrat?

V tomto krátkém expozé Vám neporadím, jak vyhrát výtvarnou část soutěže nebo jakou techniku zvolit pro převálcování internetové disciplíny. Ani Vás nenavedu, jaké téma bude zaručeným úspěchem při psaní literárního příspěvku. Mým záměrem je Vám představit základní tipy, jak k zapojení do soutěže přistupovat. Když se jich budete držet, ušetří Vám řadu zbytečných omylů a odečtených bodů při hodnocení. Upřímně Vám však musím říct, že nejvíce záleží na Vaší představivosti a zejména pracovitosti.

Tip č. 1: Nenechávejte zpracování soutěžního projektu na poslední chvíliI když se do soutěže Cemach zapojujete třeba v rámci nějakého školního předmětu nebo projektu některého z profesorů, který Vám určí termín odevzdání, stanovte si vlastní harmonogram práce a žádoucího dokončení. A to s takovým předstihem, abyste měli čas na případné úpravy nebo změny. To doporučuji jak chaotikům, tak i instinktivním talentům a suverénům.

Tip č. 2: Najděte si originální téma

To se lehko řekne, já vím, ale je opravdu na Vás tuto poučku uvést do praxe. Věřte mi ale, že originalita nápadu je jedním ze základních hodnotících parametrů každého projektu. Pro inspiraci se zkuste podívat na témata výherců předchozích ročníků. Buďte neotřelí. Zkuste popřemýšlet nad nápadem, o kterém nečtete každý týden v novinách. Volte ta témata, která Vám jsou blízká ve Vašem životě, a zkuste zjistit, jak to vidí Vaši vrstevníci v Izraeli. Diskutujte se se svými profesory. Zeptejte se na názor garantů jednotlivých disciplín. Buďte sví.

Tip č. 3: Výzkum!

Zajímavé slovo, pro středoškoláky asi nepříliš používané. Ale počkejte na vysokou školu – výzkum, jako základ akademické a vědecké práce i v humanitárních oborech, se na Vás bude vrhat na každém kroku. Zatím mu můžete říkat „příprava“. Ta je každopádně základním kamenem úspěšného projektu (nejenom) v soutěži Cemach. Soutěž nevyhrajete projektem, kterým vyjádříte svůj názor na dané téma. Musíte se snažit zjistit, jak je to v Izraeli doopravdy. Číst. Dohledávat si informace. A teprve na tomto základě můžete sednout a napsat esej, nebo vytvořit internetový projekt, realizovat umělecké dílo. Všechno musí nicméně reflektovat Vaše pátrání, přípravu, získané vědomosti.

Tip č. 4: Pracujte s informacemi

To úzce souvisí s předchozím bodem – veškerý výzkum Vám bude k ničemu, když se nepromítne do Vaší práce. Informace může jasně signalizovat i umělecké dílo – reflexe tradic, atmosféry, aktuálních témat atd. V psaných projevech porota chce nalézt jasná fakta, byť rovněž umělecky podaná, která dosvědčí, že jste si projekt dost opracovali a nad celým tématem uvažovali. Nikterak neohromíte faktickými chybami nebo vyjádřením čistě subjektivního názoru bez dalšího zarámování do současných izraelských reálií.
A prosím Vás – pozor na gramatiku a pravopisné chyby! Jakkoli geniální projekt, s takovými atributy jednoduše nevyhraje…

Tip č. 5: Vyhněte se klišé

Izrael je takovým malým epicentrem mnoha světových emocí a je snadné propadnout jeho vábení a v rámci projektu reflektovat mnohokrát opakovaná klišé. Realita soužití Židů a Arabů, palestinská otázka, náboženství, bezpečnost…. To vše svádí k emocionálně laděným projektům. Na těch není nic špatného, ale pouze pokud skrze ně jednoznačně prosvítá Vaše znalost tématu a jasný názor!
Je těžké na tomto místě definovat, co porotu jednoznačně odradí, ale abyste se do takové pasti nechytili, jednoznačně doporučuji konzultaci!

Tip č. 6: Konzultovat, konzultovat, konzultovat

V rámci soutěže má každá ze soutěžních disciplín určeného garanta. Ten je tu nejen pro to, aby šířil moudra při přednáškách, ale je pro Vás zejména průvodcem a rádcem při tvorbě Vašeho projektu. I pokud máte další osoby, které Vám pomáhají, kontaktujte garanta a předložte mu záměr svého projektu ještě dříve, než se pustíte do dalšího opracovávání tématu. Nechte si poradit, diskutujte s ním/ní. Často se při hodnocení setkáváme s projekty, které neprojdou do užšího kola prací zvažovaných na vítězství pouze z toho důvodu, že mají něčeho příliš, nebo něčeho málo – a přitom by stačilo si vyslechnout názor garanta, který takové nedostatky může odhalit předem a pomoci projekt vylepšit. Koneckonců, koho jiného se zeptat, než osob, které zasedají v porotě a po několika letech v soutěži mají jasnou představu, co od účastníků očekávají…? Tak se nestyďte a garanty s důvěrou oslovte!

Tip č. 7: Užijte si to

Zapojení do soutěže a práce na Vašem projektu by Vás měla především bavit. Naším cílem sice je, abyste se dozvěděli něco víc o Izraeli a posílili svoje vlastní akademické dovednosti, ale současně si přejeme, aby to pro Vás i pro nás bylo jednoduše zábavné. Není to ani domácí úkol, ani rodinný závazek, ani otázka cti. Je to věc Vaší osobní odvahy a odhodlanosti a projekt je Vaším dítětem. Nenechte se odradit nebo otrávit. Mohu Vám říct, že čteme a hodnotíme každý projekt, který se rozhodnete do soutěže poslat a nás Vaše nápady, přístupy a emoce moc těší a baví. Doufáme proto, že si to užijete také.

Všechna moudra jsem již vyčerpala, snad Vám tyto tipy pomohou. Na závěr mohu jen konstatovat, že ke konečnému vítězství Vám opravdu pomůže i ta trocha pověstného štěstí. Ačkoli to samozřejmě neovlivníte, nezapomeňte na klasiky- odvážnému štěstí přeje!

Za celou porotu

Sabina Vieira