INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ – základní povinnosti

Vážení zájemci o soutěž CEMACH, vážení soutěžící,

zde je výčet aktuálních povinností, které je třeba jako účastník soutěže splnit:

1) Podat si přihlášku do 31. března 2016. 

Přihláška střední školy ZDE

Až vyplníte přihlášku, budeme Vás pravidelně informovat o novinkách pomocí newsletterů, sms a jiných komunikačních prostředků.  

2) Doporučujeme:  Konzultovat téma projektu s příslušným garantem.

Napsat  a konzultovat návrh tématu projektu s příslušným garantem – emailový kontakt na: www.cemach.cz/porota.

Poznámka:

3) Vypracovat a odevzdat projekt včetně doprovodného informačního textu do 31. března 2016.

 Vypracujte projekt a pošlete jej označený „Soutěž CEMACH 2016“ nejpozději do 31.března 2016 s informačními zdroji a s krátkou informací  o projektu (krátký informativní text), například: proč se soutěže účastníte a proč jste zvolili dané téma, co nového jste se naučili v průběhu práce o projektu, co Vás nejvíc překvapilo, jak svůj projekt osobně hodnotíte, co nového Váš projekt přináší a proč by měl právě Váš projekt soutěž vyhrát… apod.) na info@cemach.cz:

1 Literární disciplína, formát literární disciplíny:

 • literární text
 • informační zdroje (pravidla citace)
 • krátký informativní text

Vše pošlete na emailovou adresu info@cemach.cz

2 Výtvarná disciplína, formát výtvarné disciplíny:

 • fyzické dílo- zaslat poštou
 • štítek – zaslat poštou a na email info@cemach.cz 
 • informační zdroje –  zaslat poštou a na email info@cemach.cz 
 • doprovodný text (30-50 slov)= krátký informativní text –  zaslat poštou a na email info@cemach.cz

Poštovní adresa pro zasílání výtvarných prací: 

PP Partners Prague
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8

3 Multimediální disciplína, formát multimediální disciplíny:

 • odkaz na internetovou prezentaci
 • informační zdroje
 • krátký informativní text
 • návrh propagace, řešení SEO

Vše pošlete na emailovou adresu info@cemach.cz.

Projekt odevzdejte nejlépe v jednom souboru pomocí jedné emailové zprávy.

Soutěžní porota hodnotí literární práci podle následujících kritérií:

 • Originální námět, zajímavé pojetí (1/3 hodnocení),
 • Jazyková a stylistická stránka (1/3 hodnocení),
 • Využívání informačních zdrojů v ČR či Izraeli (1/3 hodnocení). 

Co můžete vyhrát?

Nejlepší soutěžící se zúčastní poznávacího zájezdu do Izraele, který se bude konat v období letních prázdnin, tzn. červenec – srpen 2016.

A navíc:

 • 1. a 2. místo: Zájezd do Izraele   
 • 3. místo: Apple iPad        
 • 4.- 10. místo: Ipod Shuffle 2 GB                     

Soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže CEMACH, obdrží dárkovou tašku CEMACH a památeční diplom. 

 Harmonogram soutěže:

 • Příjem přihlášek (září 2015 – 31. březen 2016),
 • Hromadná školení studentů k jednotlivým disciplínám (listopad 2015),
 • Tematické besedy na jednotlivých středních školách v anglickém jazyce (podzim 2015 –
 • jaro 2016),
 • Zaslání návrhů témat projektů ke schválení garantům soutěže, vypracování projektů (podzim 2015 – duben 2016),
 • Odevzdání projektů (do 31. března 2016),
 • Zasedání poroty (duben – květen 2016),
 • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže CEMACH (22. červen 2016),
 • Zájezd do Izraele proběhne v období letních prázdnin 2016. 

V případě dotazů nás kontaktujte

 Hodně úspěchů Vám přeje CEMACH!