I v kategorii U3V je již znám vítěz letošního ročníku

Vítězem disciplíny U3V o moderním izraeli se stal pan ing. Ladislav Dvořák CSc. z pražského Proseka se svou „Pozvánkou do Izraele“.


„Moje dílo je propagační amatérské video, cílící na občany ČR, kteří chtějí poznat nové země. Vybral jsem 13 míst, které doporučuji v Izraeli navštívit. K videu jsem připravil interaktivní mapu, kde je oněch 13 míst označeno různými ikonami (města, přírodní památky, náboženské objekty, archeologická naleziště) s fotografiemi a odkazy na Wikipedii (v angličtině).“ – Ladislav Dvořák

Mapa naleznete na adrese : https://mapme.com/israel2see, video pak na adrese https://www.youtube.com/watch?v=TiIuBu6mfsQ&feature=youtu.be