Harmonogram poznávacího zájezdu do Izraele

Termín poznávacího zájezdu do Izraele: 4. – 10. srpna 2012

Předběžný harmonogram v anglickém jazyce:

Saturday, August 4, 2012

23:55 Departure from Prague (number of flight:OK 286)

Sunday, August 5, 2012

Accommodation: Jerusalem: cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m

04:35  Arrival (VIP accompany at the airport) – Departure to Jerusalem

10:00 Arrival at Jerusalem hotel and check-in

12:00 Departure to Lunch

12:00 Opening Lunch: Lecture: Israeli Society

14:00 Departure to Old City: cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_%28Jeruzal%C3%A9m%29

14:30 Guided tour of the Old City and Western Wall Tunnels

18:30 Departure to Dinner

19:00 Dinner

20:30 Departure to Tower of David: cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_v%C4%9B%C5%BE

21:00 The Night Spectacular Show at the Tower of David: www.towerofdavid.org.il/English/Night_Spectacular

22:00 Departure to the Hotel

Monday, August 6, 2012

Accommodation: Jerusalem

07:30 Breakfast at the Hotel

08:30 Departure to Yad Vashem: www1.yadvashem.org

09:00 Guided tour of the Yad Vashem Holocaust Museum

11:30 Departure to Lunch

12:00 Lunch

13:30 Departure to Masada: cs.wikipedia.org/wiki/Masada

15:30 Tour of Masada National Park

17:00 Departure to Jerusalem

19:00 Arrival at Hotel

20:00 Departure to Dinner

20:15 Dinner

21:45 Departure to Hotel

Tuesday, August 7, 2012

Accommodation: Kibbutz Genossar: cs.wikipedia.org/wiki/Ginosar

07:30 Breakfast at the Hotel and check-out

08:00 Departure to North

11:00 Visit to Army Base

12:30 Departure to Sea of Galilee: cs.wikipedia.org/wiki/Galilejsk%C3%A9_jezero

12:30 Lunch (Restaurant: Olive and Fish)

14:00 Boat Ride on the Sea of Galillee and Lunch

16:00 Tour of Capernaum

17:30 Arrival at Hotel and Check-in

19:00 Departure to Dinner in Tiberius

21:00 Departure to Hotel

Wednesday, August 8, 2012

Accommodation: Haifa: cs.wikipedia.org/wiki/Haifa

07:30 Breakfast at the Hotel and Check-out

08:30 Tour of Beit Yigal Alon (“Jesus Boat”)

10:00 Departure to Haifa

12:30 Lunch in Haifa

13:30 Departure to Beit Hagefen: www.walkers.sk/bahaihaifa.php

14:00 Tour of Beit Hagefen

15:30 Departure to the Technion: cs.wikipedia.org/wiki/Technion_-_Izraelsk%C3%BD_technologick%C3%BD_institut

16:00 Tour of the Technion

18:00 Departure to Hotel and Check in

18:30 Departure to Dinner

19:00 Dinner and Meeting with Israeli Students at the German Colony: en.wikipedia.org/wiki/German_Colony,_Jerusalem

Free night in Haifa with the Israeli High School Students.

Independent return to hotel.

Thursday, August 9, 2012

Accommodation: Tel Aviv: cs.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv

07:30 Breakfast at the hotel and check-out

08:30 Departure to Tel Aviv

11:00 Tour of the Peres Center for Peace: en.wikipedia.org/wiki/Peres_Center_for_Peace

12:30 Departure to Lunch

13:00 Lunch

14:30 Departure to High Tech Company (TBD)

15:00 Tour of High Tech Company (TBD)

16:30 Tour of Tel Aviv White City and Independence Hall: cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_M%C4%9Bsto

19:00 Arrival at Hotel and Check in

19:30 Closing Dinner

21:30 Free night in Tel Aviv

 Early morning transport to hotel.

Friday, August 10, 2012

06:05 Departure from Tel Aviv (number of flight: OK 287)

Dodatečné informace pro účastníky zájezdu:

 • Přítomen bude izraelský průvodce a český profesor, který Vám bude v případě potřeby nápomocen v překladu. Kontakt pro rodiče: Mgr. Petr Klier, pedagogický dozor z Česko-anglického gymnázia.
 • Doprava: do Izraele a zpět letecky, na místě je doprava zajištěna vlastním autobusem.
 • Strava, ubytování, vstupy jsou zahrnuty v rámci zájezdu.
 • Je ale třeba si zařídit zdravotní pojištění + odpovědnost za škodu, platnost pasu by měla být 6 měsíců od termínu zájezdu, vízum není třeba.
 • Dále doporučujeme, aby jste měli s sebou kapesné, kurz by měl být 1:5, měna například v dolarech/ eurech – po příjezdu je třeba směnit na izraelské šekely.
 • Každý účastník je povinnen dodržovat Pravidla zájezdu do Izraele 2012, účastníky je třeba vyplnit údaje s podpisem a zaslat na info@cemach.cz a pklier@cag.cz do 1.8.2012, viz dokument níže na této stránce.

CEMACH – Pravidla zájezdu do Izraele 2012

Každý účastník je povinnen dodržovat Pravidla zájezdu do Izraele 2012.

Pravidla zájezdu do Izraele 2012 v termínu konání 4. srpna – 10. srpna 2012 včetně cest tam a zpět:

Je zakázáno pro nezletilé účastníky:

 • Užívat alkoholické, tabákové produkty a další návykové látky.

 Je zakázáno pro nezletilé i zletilé účatníky:

 • Vzdalovat se od skupiny, nebo z vymezeného místa bez povolení pedagogického dozoru, izraelského průvodce.

 Povinnosti účastníků zájezdu

 • dbát pokynů pedagogického dozoru a izraelského průvodce (kompetentních dospělých osob)
 • dbát a dodržovat plán harmonogramu, být včas na domluveném místě
 • dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních, chránit svůj majetek i půjčené předměty (během výletů, v autobuse)
 • dbát na dodržování pravidel společenského chování během celého zájezdu

Pozn. Sledujte změny, průběžně doplňujeme informace.

S dotazy se obracejte na info@cemach.cz.

Váš CEMACH