Deník: Izraelský velvyslanec přijel mezi táborské studenty

Tábor – Středeční návštěvě izraelského velvyslance předcházela přísná bezpečnostní opatření. Není se co divit. Zastupuje stát, který je trnem v oku prakticky všem svým nejbližším sousedům a nepřátele bychom mohli najít v mnoha dalších koutech světa. S proměnlivou intenzitou, ale konstantně přicházejí z východní oblasti Středozemního moře zprávy o střetech znepřátelených stran a pokusech o smír, který je s předem danou jistotou do několika dnů opět porušen. Takový obraz Izraele známe z médií.

Pan velvyslanec Gary Koren nabízí ještě jiný obrazosvé zemi. Formou diskuse se studenty SPŠ Tábor chtěl vysvětlit, že Izrael je moderním státem s pevně zakotvenou demokracií, vyspělými technologiemi a zájmem o kontakty se zahraničím. Českou republiku považuje za spřízněnou zemi, s níž Izrael pojí nejedno historické pouto.
Diskuse v anglickém jazyce se zúčastnily na čtyři desítky studentů. Během 90 minut padlo množství dotazů, tematicky se dotýkajících politiky, historie, kulinářství nebo běžného života lidí v Izraeli. Vneformální části pak byl panu velvyslanci představen architektonický projekt jedné z absolventek SPŠ, která vyprojektovala multifunkční budovu židovského muzea v místě, kde stávala až do roku 1977 monumentální táborská synagoga.
Gary Koren působí jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v České republice od 3. září 2013, kdy předal prezidentu republiky své pověřovací listiny. Tato podpora byla a je svědectvím, jak silné vztahy obě země sdílely v minulosti a sdílejí i dnes.

Druhou zastávkou se stalo Táborské soukromé gymnázium, i sem velvyslanec zavítal v rámci projektu Cemach. Soutěže, která seznamuje se současným Izraelem jako zemí vhodnou pro studia.