Tiskové zprávy, aneb co je nového…

Podívejte se na novinky v soutěži CEMACH!

Podívejte se na pěkné články z  přednášek velvyslance Izraele J.E.Jaakova Levyho o novodobém Izraeli na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře. Fotografie zachycující  některé ze seminářů o novodobém Izraeli na jednotlivých středních školách naleznete v závěru tohoto příspěvku.

Tisková zpráva

Praha 13. března 2012

Studenti CEMACH pracují na finálních projektech soutěže o novodobém Izraeli.

Soutěž CEMACH se na přelomu února a března překlenula do fáze zpracování jednotlivých soutěžních projektů. Přihlášení studenti nyní tvoří své projekty v jedné ze tří disciplín. Pro další zájemce byl termín odevzdání projektů prodloužen do 15. dubna 2012.

     Studenti středních škol soutěží formou zpracování kreativního projektu o moderním Izraeli v literární, výtvarné a internetové disciplíně. Následně je pak vyhodnotí odborná porota ve složení – odborník na problematiku Blízkého východu a Izraele Sabina Vieira, za literární disciplínu redaktor České televize Jakub Szántó, za výtvarnou disciplínu Lada Krupková Křesadlová (fotografie a grafický design) a za internetovou disciplínu IT odborník Kamil Brabec. Pro opozdilce byla navíc prodloužena lhůta odevzdání projektů do 15. dubna 2012. To znamená, že další zájemci se mohou stále přihlašovat a vyplnit povinný online test.

Garant literární disciplíny Jakub Szántó se k soutěži vyjadřuje: „Objevují se témata od porovnání podpory vědy a výzkumu v Izraeli a ČR. Dále pak historická témata pojednávající o arabsko-izraelských válkách či lidských právech v Izraeli až po současnou izraelskou hudbu a její kořeny v diaspoře. Soutěžící velmi dbají na správně vybrané a definované téma a většina jich aktivně komunikuje s garantem, jehož námitky zohledňuje při přípravě své práce. Má očekávání kvalitních prací se zajímavými a možná až překvapivými tezemi a argumentačními postupy jsou díky tomu velmi vysoká.“

Soutěž je vyhlašována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s podporou Ministerstva kultury. Soutěž vyhlašuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Památníkem Lidice.

Aktuální informace naleznete na www.cemach.cz.

Kontakt na Tým organizátorů soutěže CEMACH: +420 225 113 361, info@cemach.cz

Tisková zpráva

Praha 13. března 2012

Téma novodobého Izraele zaznělo na středních školách v celé České republice

V rámci projektu CEMACH se na mnoha středních školách v ČR uskutečnily interaktivní semináře izraelského velvyslance v ČR J. E. Jaakova Levyho.

Organizátoři celorepublikové soutěže pro střední školy CEMACH se rozhodli do jednotlivých disciplín zapojit nejen individuální zájemce z řad studentů, ale rozšířili téma Izraele i na interaktivní semináře konané na středních školách po celé České republice.

Velvyslanec státu Izrael v  ČR J. E. Jaakov Levy doposud uskutečnil několik seminářů například na  Akademickém gymnáziu Štěpánská v Praze, Arcibiskupském gymnáziu v Praze, Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře, Táborském soukromém gymnáziu, Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč, Biskupském gymnáziu Brno a na Česko – anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích. „Rád se setkávám se studenty a diskutuji. Těším mne zájem studentů o kulturu, vědu a další zajímavosti mé rodné země,“ vyjádřil se k seminářům velvyslanec Levy.  „Diskuse s panem velvyslancem se zúčastnilo pět desítek studentů oborů Technické lyceum, Strojírenství a Pozemní stavitelství. Při výběru účastníků jsme přihlédli k jazykovým schopnostem, protože veškerá komunikace byla vedena v anglickém jazyce. Během 90 minutového povídání padlo množství dotazů, které se tematicky týkaly politiky, historie, kulinářství nebo běžného života lidí v Izraeli. Je nám ctí, že po skončení besedy pan velvyslanec ocenil velmi dobré znalosti studentů a jejich schopnost citlivě vnímat problémy vzdáleného regionu,“ říká zástupkyně ředitele Mgr. Libuše Trávníčková. Zástupce velvyslance státu Izrael Shelef Shahar také s úspěchem přednášel o moderním Izraeli, konkrétně na Gymnáziu Nymburk.

Soutěž  CEMACH je kreativní soutěž pro jednotlivce studentů středních škol v poznávání Izraele, která má změnit neznalost české mládeže o současném Izraeli a má přiblížit studentům současný Izrael jako moderní, úspěšný a demokratický stát atraktivní pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení. Studenti středních škol soutěží formou zpracování kreativního projektu o moderním Izraeli v literární, výtvarné a internetové disciplíně. Se studenty komunikují a jejich projekty následně hodnotí odborní porotci ve složení- odborník na problematiku Blízkého východu a Izraele Sabina Vieira, za literární disciplínu redaktor České televize Jakub Szántó, za výtvarnou disciplínu Lada Krupková Křesadlová (fotografie a grafický design) a za internetovou disciplínu IT odborník Kamil Brabec.

Soutěž je vyhlašována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a s podporou Ministerstva kultury. Soutěž vyhlašuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Památníkem Lidice.

Aktuální informace naleznete na www.cemach.cz.

Kontakt na Tým organizátorů soutěže CEMACH: +420 225 113 361, info@cemach.cz