Pozvánka – Přednáška Judity Matyášové – Sofiina volba po česku

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na druhou doprovodnou akci letošní Ceny Arnošta Lustiga, která bude slavnostně předána 12. dubna 2013.

Jedná se o přednášku novinářky a badatelky Vojenského historického ústavu v Praze Judity Matyášové na téma Sofiina volba po česku, která se uskuteční 21. března od 18 hodin v prostorách Českého centra Praha.

Projekt “Sofiina volba po česku“ mapuje osudy 150 židovských dětí z Československa. Podobně jako Styronova Sofie i jejich rodiče museli vybrat  jen jednoho z potomků a poslat ho do bezpečí.  Děti vycestovaly v říjnu 1939 do Dánska, odkud v roce 1943  musely uprchnout do Švédska. Při útěku mezi sebou ztratily kontakty a po válce se rozjely do všech stran. V lednu 2011 Judita Matyášová, publicistka a badatelka Vojenského historického ústavu v Praze, zjistila, že se děti neviděly 70 let. Vyhledává je po celém světě. Na přednášce představí osudy, které objevila v Čechách, Dánsku, Švédsku a v Izraeli.

„Arnošt Lustig pro mě byl vždy příkladem člověka, který se nebál riskovat ve správnou chvíli. Mnohokrát v sobě našel odvahu postavit se zlu čelem. Čtenáři textů Arnošta Lustiga s ním prožívají okamžiky nelehkého rozhodování, které může znamenat život či smrt. Zároveň si plně uvědomují, že život nikdy není černobílý.

Před podobnou volbou stáli rodiče dětí, které vycestovaly do Skandinávie. Našli v sobě odvahu a díky ní zachránili dětem život. Statečnost a chuť pomáhat měly také pěstounské rodiny v Dánsku, které dětem poskytly nový domov. Bez pomoci mnoha desítek lidí by naše děti čekal stejně krutý osud jako tisíce Židů“, říká Judita Matyášová, autorka projektu

Veškeré další detaily naleznete v přiložené pozvánce.

Svou účast potvrďte, prosím, do 18. března na e-mailové adrese sarka.stegbauerova@ciok.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!