Inspirativní browsing

Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz) je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže (www.nidm.cz), které je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)

 Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně – patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.

 Pokud nenajdete vše co potřebujete na webu, poskytujeme informace také telefonicky, e-mailem, či osobně od pondělí do pátku (Po – Čt 11:00 – 17:00, Pá 11:00 – 16:00) v našem centru.
Více infomací se dozvíte na www.nicm.cz .


Připojujeme také článek z webu REMIX– regionální mix informací:


Soutěž o poznávání moderního Izraele

Jsou dvě základní témata, která se mnohým vybaví při slově Izrael. První jsou teroristické útoky a válka. To druhé je židovství a s ním spojený holocaust.  Projekt CEMACH se snaží rozšířit povědomí o Izraeli o nová témata. Pořádá soutěž, jejímž heslem je: „Poznej moderní Izrael!“ Soutěž má tedy přinést nové informace o Izraeli jako o zajímavé, kulturně velice bohaté moderní zemi. V této soutěži není cílem dál opakovat hrozivé informace z historie, i když ne že by nebyly důležité.
Soutěž nabízí tři disciplíny: literární, výtvarná a webová. Studenti středních škol si mohou vybrat jakékoliv téma z oblasti moderního Izraele a zpracovat je formou eseje, výtvarného díla či vytvořením webových stránek. Soutěž doplňují doprovodné semináře konající se v Lidicích a Brně.
Osobně jsem se zúčastnila literárního semináře, který se konal 22. listopadu v brněnském muzeu romské kultury. První část semináře byla věnována základním informacím o Izraeli. Přednášku skvěle a poutavě vedla Sabina Vieira, doktorandka katedry mezinárodních vztahů FSV UK. Za dvě hodiny všem přítomným vypověděla základní informace o Izraeli z oblasti historie, společnosti, kultury, bezpečnosti státu, politického uspořádání a ekonomiky. Informace byly doprovázeny prezentací, která celou velice zábavnou a zajímavou přednášku doplňovala. Po krátké přestávce následovala část o tom, jak napsat správně a zajímavě esej. O veškeré rady a tipy se s přítomnými studenty podělil Jakub Szántó, reportér České televize pro Blízký východ. Ve dvou hodinách vysvětlil pravidla eseje, doporučil, jak postupovat a čemu se vyhnout. I jeho prezentace byla velice zajímavá a profesionální, přesto však zábavná. Prací těchto dvou přednášejících bylo též přesvědčit mladé studenty, aby se do soutěže přihlásili a po zajímavě naplněném dni se jim to určitě u mnohých povedlo.

Kateřina Vitochová, časopis „forYOU“ Česko-anglické gymnázium,  České Budějovice, Jihočeský kraj


Odkaz na článek: http://remix.nicm.cz/soutez-o-poznavani-moderniho-izraele/
Web REMIX: http://remix.nicm.cz .