Gary Koren besedoval na gymnáziu Slovanské náměstí v Brně

„Small but outstanding“ (Malý, ale mimořádný) je název prvního videa, které posluchačům představil Gary Koren, izraelský velvyslanec Státu Izrael v České republice. Tento název, nebo řekněme-li motto, zcela přesně vystihuje mé dojmy a pocity ze středeční besedy konající se 17.9.2014 na Gymnáziu Slovanské náměstí. Beseda proběhla v rámci projektu CEMACH aneb Poznej moderní Izrael.

Visegrádská čtyřka – byla, je a proč?

V úvodu se nám představil PR officer Andrej Čírtek s prezentací o alianci čtyř států střední Evropy Visegrádská čtyřka. Rychlejším tempem a stručněji, neboť posluchači sršeli nedočkavostí samotné excelence, zmínil o alianci V4 základní informace, určitá fakta, regiony, fondy, které v poslední době nejvíce putují do válečné Ukrajiny. Dále také nejrůznější granty a programy zaměřené na vzdělání, kulturu, výzkum apod. Vysvětlil především souvislosti a výjimečné vztahy týkající se V4 a Izraele, neboť ne všichni občané ČR vědí, že právě první prezident českého národa navštívil území Palestiny a že podporoval stmelení Židů a znovuobnovení jejich původní domoviny, za kterou stojí tzv. Balfourova deklarace. V následujících letech se v prezidentových myšlenkách shledávali Edvard Beneš a Jan Masaryk hlasující pro vznik novodobého státu.

Gary Koren.

U pádu komunistického režimu a zrození demokracie stál Václav Havel, který s dvěma dalšími prezidenty sdílel myšlenku vést postkomunistické země cestou svobody a evropské integrace. Cílem V4 je demokratizace postkomunistických zemí – v poslední době zejména východní Evropy – být zemí svobodnou, rozvojovou, spolupracující s ostatními zeměmi v nejrůznějších oblastech, realizovat se v desítkách kulturních projektů a mnohé další. A právě tento cíl sdílejí členské země V4 a novodobý stát Izrael.

Andrej Čírtek

Excelence na pódiu

Čas už kvapně letí a pódium společně s posluchači vítá Garyho Korena. Všichni mají smysly nastražené, neboť Korenova angličtina se v plném proudu line školní aulou. Avšak vzápětí je velvyslancův projev přerušen menší technickou chybou – flashka s prezentací není na svém místě a ani se jí tam nechce, a dálkovému ovládání dataprojektoru se taktéž nechce pracovat. To ale přeci nevadí, sám mile, s úsměvem a bez ironického podtextu Gary Koren hodil do placu řečnickou otázku: „ Jak dlouho máme? Celý den? ”

I když mezitím se už stihla místnost rozšumět hlasitějším šeptáním, zanedlouho si technika dala říct a Gary Koren mohl bez rušení pokračovat v projevu.

Prezentaci započal představením své osoby a základních informací. V průběhu se samozřejmě objevila historická, geografická fakta a politický systém. Co se týče historie, navazoval na obdobné téma jako pan Pavlík a byly opět stručně, ale jasně vysvětleny historické paralely a my jsme si tak mohli uvědomit, že jedna z nejdůležitějších otázek, kterou si může český občan položit, je: „ Máme něco společného?”, nakupí se ihned hromada odpovědí a my nyní po besedě je již známe.

Black and white

První slady prezentace však obsahovaly zcela jiný, mnohem zajímavější téma vedoucí nás k zamyšlení. Gary Koren hned na úvod otevřel bránu hlavního problému, kterému říká „černobílé vidění” a je to důkaz pouhé lidské nevědomosti a předsudků.

Myšlenka, kterou nám prezentoval, byla velice prostá; Lidé jsou občas hodně jednodušší, pokrytečtí a médiím s chutí spolknout cokoliv, co jim naservírují, a tak často dělají závěry bez jakéhokoliv zájmu ověřit si, kde je vlastně pravda. Irák, Palestina, Turecko, Jordánsko, Írán, Sýrie, Izrael – země, které můžeme hodit do stejného pytle, o čem by se asi tak mohlo diskutovat, o čem by se mohlo přemýšlet. Když si lidé vybaví tyto státy, mnohé z nich napadá spousta slov: terorismus, antisemitismus, chudoba, fanatici, Blízký východ, války, okupace, Arabské jaro, radikální Islám. A kde jsou BARVY, proč je lidé nevidí, nebo je nechtějí vidět, protože je to pro ně jednodušší, pohodlnější..?

Myšlenka Garyho Korena mě opravdu dovedla k zamyšlení: „Jak můžeme utvářet budoucnost, když nemáme zájem pochopit minulost?”

Opravdu výborný byl obrázek, kde byly zobrazeny nejvýznamnější symboly města New York, Paříž, Londýn a na tyto státy padaly bomby. Ano, obrázek, respektive Gary Koren se nám tímto opět snažil položit otázku, proč Izrael není brán jako jakýkoliv jiný stát. Jaký byl důvod a kdo nám ho dal srovnávat Izrael například s Irákem.

To byla vlna slov a myšlenek, která zaplavila místnost a také naše mozky. Na řadu také přišla videa, která nás provedly krásou Izraele. Spatřili jsme velkolepost a modernost měst Haifa, Eilat, historického ducha města Jerusalém, krásu nespoutané přírody, pláže Černého a Červeného moře, nechyběly ani záběry ze života sportu, vibrace kultury, vědy, vzdělání, agrotechnologie a mnohé další, co je nám známé doma.

V druhé části byly na řadě otázky očekávající ze strany účastníků besedy. Na besedě se diskutuje a my jsme humanitní jazykové gymnázium – řekni, kde ty otázky jsou? Co se s námi mohlo stát? …Pár otázek na stranu pana velvyslance padlo, ovšem – ač nerada –  domnívám, že očekával les plný hlásajících se studentů.

A odpověď na jednu z dotazujících se otázek, jestli je nějaká šance, že se v budoucnu najde řešení terorismu a států spojené terorismem? „ Bohužel se domnívám, že zde řešení není a nebude, tento problém je příliš závažný a komplikovaný,” na závěr dodal izraelský velvyslanec Gary Koren.

Reklama cestovní kanceláře

Prezentace pana velvyslance byla skvělá, a když nebudu kritická, tak i v rámci možností zajímavá, ale poněkud se mi celá akce zdála jako lákadlo, reklama cestovní kanceláře. Například videa provázející nás krásou Izraele by zlákala miliony rozmýšlejících se „dovolenkářů“, a ano, jsem si jistá, že mě zlákala jako první a od středeční besedy házím do prasátka. Ovšem očekávala jsem besedu nesoucí se v jiném duchu. Přímo jsem se těšila na to, že nás pan Gary nechá nahlédnout do skutečného světa, kde nás jen média nevodí za nos, protože co si budeme povídat, o geografických faktech si můžeme poklábosit s Googlem.

To byla tedy beseda VOLL. I, tzv. zahřívací kolo. Těším se na další, kam společně zabrousíme do více hlubších témat.

Seeing is believing

Internet a média nám řeknou hodně, prezentace pana velvyslance nám řekne ještě více, ale jedině spatřit Izrael na vlastní oči, pocítit vše na vlastní kůži dokáže potvrdit náš názor. A k tomuto snu můžeme být blíže díky projektu CEMACH.

Velké poděkování za pomocnou ruku připřekládání patří Karolíně Kelly, 3.X.

Iveta Sedláková, 3.B – Gymnázium Slovanské náměstí – Brno-město