CEMACH se rozjíždí se začátkem školního roku

Začátek školního roku bude pro studenty středních škol také ve znamení výzvy k účasti do celostátního projektu soutěže CEMACH. Ředitelé středních škol v České republice obdrželi pro studenty svých škol pozvánky do soutěže, která má české mládeži přiblížit novodobý Izrael.

1. září 2011 oslovili organizátoři akce 1 989 středních škol v České republice.

Projekt vznikl ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Česko-izraelské smíšené obchodní komory, Památníku Lidice a Velvyslanectví státu Izrael v ČR. Záštitu nad ním převzal ministr školství Josef Dobeš.

Motivací, proč se soutěže zúčastnit, je získání znalostí, samostatná práce, komunikační dovednosti a zábava. Studenti se tak budou moci během celé soutěže seznámit se současným Izraelem jako moderním, úspěšným a demokratickým státem atraktivním pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení. Výstupním produktem soutěže budou výtvarné práce, internetové prezentace nebo literární díla, která budou mít za úkol přiblížit veřejnosti stát Izrael.

Soutěž má tři disciplíny, které si mohou studenti vybrat. Jedná se o literární dílo, výtvarné dílo a internetovou prezentaci. V každé disciplíně dostanou soutěžící na výběr několik zadání se základními údaji a odkazem na další informační zdroje. To povede studenty k aktivnímu vyhledávání informací v ČR i Izraeli.

Na podzim 2011 proběhne školení soutěžících, v prvním čtvrtletí 2012 budou soutěžící pracovat na svých projektech.

Prezentace projektů a jejich hodnocení proběhne v dubnu 2012. Hlavní cenou pro vítěze bude poznávací a zážitkový zájezd do Izraele v průběhu letních prázdnin v roce 2012.

Oficiální zahájení projektu se uskutečnilo dne 3. srpna 2011 v Růžovém sadu Památníku Lidice slavnostním podpisem MEMORANDA o vzájemné spolupráci uzavřené mezi Velvyslanectvím Státu Izrael, Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a Památníkem Lidice. Akce se zúčastnil velvyslanec Státu Izrael v České republice Yaakov Levy a k projektu řekl: „Práce s mládeží je výzva. Podpisem MEMORANDA máme příležitost spojit své síly na projektu s Památníkem Lidice a Česko-izraelskou obchodní komorou. Naším společným cílem je podpora zájmu českých studentů o tuto zajímavou soutěž a podíl na výchově k toleranci druhých a respektování jiných kultur a náboženství.“

Více o projektu na www.cemach.cz.

Organizační tým soutěže Cemach