2. ročník projektu poznání novodobého Izraele odstartoval v Lidickém památníku

Dne 12. listopadu 2012 se uskutečnil v galerii Památníku Lidice podpis Memoranda o vzájemné spolupráci k realizaci 2. ročníku tohoto vzdělávacího projektu. Tímto oficiálním dokumentem zahájily zúčastněné strany společnou práci na soutěži, která motivuje studenty středních škol z České i Slovenské republiky k účasti na tomto projektu v poznávání současného Izraele.

V úvodu vystoupil jeden z duchovních otců tohoto projektu velvyslanec Státu Izrael v České republice Jeho Excelence Yaakov Levy, který pozitivně zhodnotil 1. ročník projektu CEMACH a vyzdvihl jeho mimořádnost. Pan velvyslanec se podělil s přítomnými studenty o svou zkušenost s besedami, které vedl na jedenácti středních školách v České republice v minulém ročníku soutěže. Úspěch prvního ročníku dokládá i počet přihlášených studentů. V minulém školním roce se do soutěže CEMACH zapojilo přes dvě stě studentů ze středních škol z celé ČR. Zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Petr Bannert se připojil k panu velvyslanci s podporou tohoto projektu, především v oblasti finanční a organizační. Další zástupce organizátora soutěže Mgr. Pavel Košek z Česko – izraelské smíšené obchodní komory připomněl zajímavosti novodobého Izraele a svým vystoupením tak jistě motivoval přítomné studenty k zapojení se do projektu. Ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl následně uvítal jak studenty, tak přítomné organizátory, a popřál 2. ročníku soutěže mnoho úspěchů.

Po této oficiální části pak proběhly studentské semináře na téma historie a současnost Izraele s expertkou na Blízký východ a Izrael Mgr. Sabinou Vieirou a seminář pro zájemce o výtvarnou disciplínu s fotografkou a malířkou Mgr. BcA. Ladou Krupkovou Křesadlovou, který pojednával o dějinách výtvarného umění v Izraeli a soutěžním formátu výtvarné disciplíny. V závěru každého bloku pak měli účastnící semináře prostor pro kladení zvídavých otázek.

Tematické semináře projektu se konají vždy v počtu tří seminárních dnů na dvou místech v České republice – v Památníku Lidice a v Muzeu romské kultury v Brně. Seminární den obsahuje vždy přednášku na téma Obecný přehled o Izraeli s hlavní garantkou Mgr. Sabinou Vieirou. Pak následují semináře v konkrétní disciplíně – literární s redaktorem České televize PhDr. Jakubem Szántó, výtvarný s fotografkou a malířkou Mgr. BcA. Ladou Krupkovou Křesadlovou a internetový s IT expertem Ing. Karlem Dytrychem. Výhodou těchto seminářů je i jejich online forma webináře. To pro zájemce znamená, že mohou přednášky a semináře sledovat prostřednictvím internetu z jakéhokoliv místa, ať již z domova nebo ze školy.